Gamtotvarka

Gamtotvarka

Gamtotvarka yra veiksmų ir priemonių rinkinys, kuris skirtas apsaugoti ir racionaliai valdyti gamtos išteklius bei ekosistemas. Ji siekia suderinti žmonių veiklą su gamtos apsauga, užtikrinti tvarų gamtos naudojimą ir išsaugoti biologinę įvairovę.

Gamtotvarka apima įvairias veiklas, tokių kaip gamtos teritorijų apsauga, gamtosaugos priemonių diegimas, ekosistemų atkūrimas ir tvaraus žemės ūkio praktikų skatinimas. Jos tikslas yra ilgalaikis gamtos išteklių ir aplinkos tvarumas, siekiant užtikrinti žmonių gerovę ir išsaugoti gamtą ateities kartoms.

Gamtotvarkos priemonės gali būti nustatytos saugomų teritorijų strateginio (gamtotvarkos planai, tikslinės programos, veiksmų planai) ar specialiojo (valstybinių parkų, valstybinių gamtinių rezervatų planavimo dokumentai). Taip pat jos numatomos miškotvarkos projektuose, saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planuose, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose. Tačiau detaliai ir tik saugomų rūšių ar buveinių apsaugai ir būklei pagerinti planuojamos gamtotvarkos priemonės saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentuose ir saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planuose, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose. 

Unpaved Road in the Grassland

Statistika

0
Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentai
(skaičius ir proc. nuo ST tinklo)
0
Tikslinės programos
(skaičius ir proc. nuo ST tinklo)
0
Saugomų rūšių veiksmų planai
(skaičius ir proc. nuo ST tinklo ir nuo LT, nes šie dokumentai gali būti rengiami ir ne ST )